Kho lạnh bảo quản thực phẩm đông Standard TKD-FRE-12S

Giá: Liên hệ

Kho lạnh bảo quản thực phẩm phiên bản Standard

Thể tích: 12m3

Kích thước kho: 3000x2000x2000

Panel: PU 100 Mộng sập

KT cửa kho: Gatter Standard

Nhiệt độ: -15~ -18

Cụm máy: Kulthorn